DISCLAIMER

This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

โปรแกรมย้ายถิ่นฐานสำหรับนักลงทุนจังหวัด Quebec จะเปิดรับอีกครั้ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

14 เม.ย. 2017 15:46:11

รัฐบาลจังหวัด Quebec ได้มีประกาศเกี่ยวกับโปรแกรมย้ายถิ่นฐานสำหรับนักลงทุนจังหวัด Quebec (Qc IIP) จะเปิดอีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครนี้จำนวนมากสุดที่จะรับอยู่ที่ 1,900 ท่าน ทางเราจึงอยากให้ท่านได้ทำการเตรียมตัวและเริ่มดำเนินการสมัครกับทางเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการตรวจความเรียบร้อยของเอกสารการสมัครอย่างถี่ถ้วนก่อนวันเปิดรับสมัครและเพื่อระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณสมบัติของท่านว่ามีความสอดคล้องตามคุณสมบัติของผู้สมัครโปรแกรมนี้หรือไม่

Quebec


คุณสมบัติของผู้สมัครโปรแกรมยังใช้คุณสมบัติเดิม โดยรายละเอียดคุณสมบัติของนักลงทุนโปรแกรมนี้ มีดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องมีทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งหมดไม่น้อยกว่า $1.6 ล้านดอลล่าแคนาดา
  2. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากปี 2012
  3. ต้นทุนสำหรับการลงทุน $270,111

เราสามารถเริ่มต้นเตรียมเคสของท่านกับทางพาร์ทเนอร์ของเราที่จังหวัด Quebec ได้ตั้งแต่บัดนี้ และพร้อมสำหรับยื่นสมัครให้ท่านในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นี้ ด้วยประสบการณ์ของเราในการดำเนินการโปรแกรม Qc IIP มากกว่า 21 ปี การดำเนินการของเราจะประกอบไปด้วย:

ประสบการณ์มากกว่า 21 ปี ในการทำงานร่วมกันกันของทางบริษัทเซอร์วิสลิงค์ แคนาดา และพาร์ทเนอร์โปรแกรม Qc IIP ที่จังหวัด Quebec จะให้บริการท่านตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจไฟล์เอกสาร
  2. ส่งรายงานเคสเบื้องต้นของท่านให้ท่านรับทราบ
  3. ตัวแทนดำเนินการแทนผู้สมัคร กับเจ้าหน้าที่ Qc
  4. เตรียมการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครก่อนเข้าสัมภาษณ์จริง
  5. เข้าสัมภาษณ์พร้อมผู้สมัคร
  6. แจ้งผลรายงานหลังการสัมภาณ์สร็จสิ้น

ค่าดำเนินการเอกกสารทางกฎหมาย $2,500 (คืนเงินเต็มจำนวน กรณีเคสไม่ได้ยื่น)
ค่าดำเนินการ (สั่งซื้อ Bank draft สั่งจ่ายให้ Minister of Finance of Quebec) $15,111
ค่ามัดจำ ให้ Broker เมื่อเคสพร้อมยื่นดำเนินการสมัคร (คืนเงินเต็มจำนวนหากเคสไม่ผ่าน) $25,000
ชำระเงินผ่าน Broker เมื่อเคสผ่านเรียบร้อยแล้ว $205,000

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ขยายเวลาสมัครได้ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ท่านควรสมัครก่อนระยะเวลาดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.servicelinks.ca/page/business-immigrants?lang=th