ข้อสงวนสิทธิการใช้บริการ

เว็บไซต์นี้บริหารงานโดยบริษัท Service Links Canada Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของจังหวัดบริติชโคลัมเบียและไม่ได้เป็นบริษัทในเครือซึ่งเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดาหรือรัฐบาลใด ๆ หรือดินแดนในประเทศแคนาดา

ทางบริษัทไม่ได้ทำการขาย/เก็บค่าธรรมเนียม หรือจัดหาแบบฟอร์มการย้ายถิ่นฐานหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลที่สามารถใช้งานได้ฟรีในเว็บไซต์ของ CIC

ผู้บริหารของบริษัท Service Links Canada เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการในด้านการย้ายถิ่นฐานจาก ICCRC (Immigration consultants of Canada Regulatory Counsel) ซึ่งเป็นตัวแทนในกรณีการย้ายถิ่นฐานทำการติดต่อกับหน่วยงาน CIC (Citizenship and Immigration Canada), IAD (Immigration Appeal Division) และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของจังหวัดในประเทศแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับกรณีการย้ายถิ่นฐาน

บริการของเราประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในกรณีการย้ายถิ่นฐานของท่าน, ซึ่งหาไม่ได้จากสำนักงาน CIC หรือในเว็บไซต์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือการจัดเตรียมกรณีการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานแบบผู้ใช้แรงงานฝีมือหรือการย้ายถิ่นฐานแบบครอบครัวเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นการให้บริการที่เก็บค่าใช้จ่าย และค่าบริการขึ้นกับพื้นฐานของแต่ละกรณี

เว็บไซต์นี้และสื่อที่ประกอบในเว็บไซต์นี้จัดหาโดยบริษัท Service Links มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรนำไปเป็นคำแนะนำด้านกฏหมาย ไม่มีสิ่งใดจากเว็บไซต์นี้ที่ส่งผลถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ให้คำปรึกษาและลูกค้าโดยระหว่างท่านและผู้ให้คำปรึกษาที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้หรือบริษัท Service Links จนกว่าท่านจะทำการติดต่อกับสำนักงานของเราเพื่อรับการประเมินเป็นกรณีส่วนตัวสำหรับการเขียนความคิดเห็นส่วนบุคคล สื่อพื้นฐานที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถและไม่ได้ระบุความเป็นจริงเอกลักษณ์และสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของท่านได้และไม่ควรถือเป็นแนวทางในสถานการณ์หรือกรณีของท่าน

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านไม่ควรใช้สื่อในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการติดต่อกับเราและเข้ารับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการด้านการย้ายถิ่นฐาน

ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะให้เว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เราไม่ได้ทำการเรียกร้อง, สัญญา, หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือการเชี่ยมโยงของลิ้งค์ที่ท่านพบในเว็บไซต์นี้

ขอขอบพระคุณ
บริษัท Service Links Canada Inc.