ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: เว็บไซต์นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ คนกลาง หรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดา ทางเราไม่ขาย/เรียกเก็บเงินหรือจัดหาแบบฟอร์มการเข้าเมืองหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลซึ่งมีให้ฟรีบนเว็บไซต์ IRCC เราจะคิดค่าตอบแทนจากตัวแทนทางกฎหมายสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) บริการต่างๆที่เราช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง IRCC นั้นไม่ได้มีบนเว็บไซต์หรือไม่ได้มีให้บริการในลักษณะนี้ คำแนะนำทางกฎหมายของเราสามารถทำให้กรณีการย้ายถิ่นฐานของคุณสะดวกและง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านกฎหมาของ IRPA และ IRPR

ตารางนัดหมายปี 2024 ของทนายสมาชิก CICC

29 พ.ค. 2020 08:24:32

คุณพาร์วินเดอร์ ซาดานา สมาชิก CICC จากประเทศแคนาดา กำหนดเข้าประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 ติดต่อสำนักงานเพื่อจองนัดหมายสำหรับปรึกษากับคุณทนายได้เลยนะคะ

สามารถปรึกษาทางออนไลน์ได้เช่นกัน โดยประชุมผ่านวีดีโอทาง Zoom หรือ Line ค่ะ


โปรดติดต่อคุณโบว์เพื่อทำการนัดหมาย ที่เบอร์โทร 02-003-1450 หรือ 0801543000 หรือส่งอีเมลมาที่ bow@servicelinks.ca