ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: เว็บไซต์นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ คนกลาง หรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดา ทางเราไม่ขาย/เรียกเก็บเงินหรือจัดหาแบบฟอร์มการเข้าเมืองหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลซึ่งมีให้ฟรีบนเว็บไซต์ IRCC เราจะคิดค่าตอบแทนจากตัวแทนทางกฎหมายสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) บริการต่างๆที่เราช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง IRCC นั้นไม่ได้มีบนเว็บไซต์หรือไม่ได้มีให้บริการในลักษณะนี้ คำแนะนำทางกฎหมายของเราสามารถทำให้กรณีการย้ายถิ่นฐานของคุณสะดวกและง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านกฎหมาของ IRPA และ IRPR

ประสบการณ์จากผู้สมัคร รายงานของใบสมัครที่ถูกส่งและค้างอยู่ในระบบของ IRCC สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา เริ่มลดลงและกลับสู่กระบวนการพิจารณาเร็วขึ้นในปี 2023

3 ม.ค. 2023 19:45:16

ใบสมัครที่ถูกส่งไปยัง IRCC สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา ที่ยังค้างในระบบเป็นจำนวนมากนั้นเริ่มถูกพิจารณาและส่งผลให้จำนวนใบสมัครที่ค้างอยู่ลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2022 เป็นต้นมา 
รายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ 
IRCC ที่ได้พิจารณาใบสมัครที่คงค้างในระบบไปทั้งสิ้นแล้วจำนวน 400,000 ใบสมัคร

 


และช่วงเดือนมีนาคม ปี 2019 และ เดือนพฤศจิกายน ปี 2022 มีรายงานเพิ่มเติมว่าทาง IRCC ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน $85 ล้านดอลล่า เพื่อนำมาปฏิบัติการในการพิจารณาใบสมัครที่คงค้างอยู่ในระบบให้มีจำนวนลดลงและได้เพิ่มจำนวนบุคลากรมาปฏิบัติงานถึงจำนวน 2,521 คน 
จากแผนการดำเนินการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการดังกล่าว ส่งผลให้ 
IRCC มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินการและบริการ รวมถึงจัดการพิจารณาใบสมัครที่ค้างในระบบให้ลุล่วงในปี 2023 

ท่านที่สนใจยื่นขอวีซ่าถาวรประเทศแคนาดาภายใต้โปรแกรมสำหรับย้ายถิ่นฐานสำหรับ Skilled Worker ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกแบบฟอร์มประเมินของท่านได้ที่ช่องทางนี้ https://www.servicelinks.ca/APPLY-Skilled Worker
หรือติดต่อทางไลน์ของบริษัทได้ที่ไอดี 
@slc-canada

Thanks

www.servicelinks.ca