ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: เว็บไซต์นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ คนกลาง หรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดา ทางเราไม่ขาย/เรียกเก็บเงินหรือจัดหาแบบฟอร์มการเข้าเมืองหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลซึ่งมีให้ฟรีบนเว็บไซต์ IRCC เราจะคิดค่าตอบแทนจากตัวแทนทางกฎหมายสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) บริการต่างๆที่เราช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง IRCC นั้นไม่ได้มีบนเว็บไซต์หรือไม่ได้มีให้บริการในลักษณะนี้ คำแนะนำทางกฎหมายของเราสามารถทำให้กรณีการย้ายถิ่นฐานของคุณสะดวกและง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านกฎหมาของ IRPA และ IRPR

บริการสำหรับนายจ้าง

สำนักงานของเรามีบริการในการให้คำแนะนำและช่วยนายจ้างชาวแคนาดาที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติด้วยวีซ่าทำงานชั่วคราวหรือหากต้องการจ้างเป็นการถาวรภายใต้การย้ายถิ่นฐานคนทำงานแรงงานฝีมือ ทางเรายินดีช่วยดำเนินการ

การให้บริการของเราประกอบไปด้วย
  • สำนักงานของเรามีบริการในการให้คำแนะนำและช่วยนายจ้างชาวแคนาดาที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติด้วยวีซ่าทำงานชั่วคราวหรือหากต้องการจ้างเป็นการถาวรภายใต้การย้ายถิ่นฐานคนทำงานแรงงานฝีมือ ทางเรายินดีช่วยดำเนินการ
  • การให้บริการปรึกษาการขอใบอนุญาตเข้าทำงานของแรงงานชาวต่างชาติ การขอใบอนุญาตทำงานและการยื่นขอยกเว้นเอกสาร LMIA
  • การให้ข้อมูลเพื่อการจ้างงานชาวอเมริกันและชาวเม็กซิกัน การจ้างงานผู้ทำงานระดับเชี่ยวชาญภายใต้สิทธิความร่วมมือของ USMCA ชื่อเดิมคือ NAFTA, การย้ายโอนภายในบริษัท, การจ้างคนงานทำงานตามฤดูกาล เป็นต้น
  • เป็นตัวแทนนายจ้างในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Service Canada ในขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเอกสาร Labour Market Impact Assessment (LMIA) เพื่อขออนุญาตในการจ้างงานชาวต่างชาติชั่วคราวโดยนำเอกสารมายื่นขอวีซ่าทำงานหรือขอวีซ่าถาวรให้แก่ผู้ทำงาน
  • การยื่นใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติที่คาดหวังของนายจ้างที่มีข้อเสนองานที่ได้รับการยกเว้น LMIA หรือ LMIA ที่ถูกต้อง

ติดต่อเราและหนึ่งในที่ปรึกษาของเราจะพร้อมช่วยเหลือคุณ

ติดต่อเพื่อรับบริการจากเราได้ที่อีเมล์ info@servicelinks.ca หรือโทรมายังสำนักงานในแคนาดาที่ +1 604-944-7912 หรือ สำนักงานในประเทศไทย: +66 2-003-1450 / +66 801543000