ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: เว็บไซต์นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ คนกลาง หรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดา ทางเราไม่ขาย/เรียกเก็บเงินหรือจัดหาแบบฟอร์มการเข้าเมืองหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลซึ่งมีให้ฟรีบนเว็บไซต์ IRCC เราจะคิดค่าตอบแทนจากตัวแทนทางกฎหมายสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) บริการต่างๆที่เราช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง IRCC นั้นไม่ได้มีบนเว็บไซต์หรือไม่ได้มีให้บริการในลักษณะนี้ คำแนะนำทางกฎหมายของเราสามารถทำให้กรณีการย้ายถิ่นฐานของคุณสะดวกและง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านกฎหมาของ IRPA และ IRPR

โปรแกรมการย้ายถิ่นฐาน วีซ่าแบบด่วนสำหรับผู้มีทักษะความชำนาญตามสาขาอาชีพ

แรงงานต่างชาติที่มีทักษะพิเศษสามารถเข้าร่วมโปรแกรม 2023 New Express Entry Program — หรือระบบการจัดการใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ —ซึ่งเป็นการยื่นสมัครสำหรับโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • Federal Skilled Worker Program (FSWP)
 • Federal Skilled Trader Program (FSTP)
 • Canadian Experience Class (CEC) and
 • A portion of the Provincial Nominee Program (PNP)

ความเป็นมา

ระบบ Express Entry ไม่ใช่โปรแกรมใหม่สำหรับการย้ายถิ่นฐาน แต่เป็นระบบการจัดการยื่นสมัครด้วยวิธีใหม่ของ Citizenship and Immigration Canada (IRCC) เพื่อจัดการกับระบบใบสมัครวีซ่าย้ายถิ่นฐานของผู้มีทักษะขั้นสูงเข้าสู่แบบออนไลน์ ระบบ Express Entry ยังช่วยให้นายจ้างเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครในระบบเพื่อทำการคัดเลือกจ้างงานอย่างถาวรในกรณีนายจ้างไม่สามารถหาชาวแคนาดาหรือพลมืองแคนาดามาทำงานตำแหน่งที่ต้องการได้

การสมัครด้วยระบบ Express Entry จะทราบผลได้รวดเร็วกว่า

ระบบ Express Entry: วิธีที่ทางแคนาดาเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกผู้สมัครเข้าประเทศแคนาดา:
เปลี่ยนจากระบบเดิม ...
Welcome to Canada
 • สมัครก่อน ดำเนินการก่อน
 • ระบบการสมัครเอกสารย้ายถิ่นฐานมีความยุ่งยากซับซ้อน
 • สรรหาผู้สมัครทั่วโลกในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายของนายจ้าง
 • ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยอยู่ที่ 18-24 เดือน
เปลี่ยนเป็นระบบ Express Entry
To Express Entry
 • IRCC จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเข้ามายังประเทศแคนาดา
 • ผู้สมัคร Express Entry ที่มีใบเสนอจ้างงานหรือได้รับการคัดเลือกด้วยโปรแกรม PNP อยู่แล้ว ก็จะถูกเชิญ (ITA)ให้สมัครวีซ่าถาวรอย่างรวดเร็วได้ทันที
 • ระบบใหม่หรือระบบ Job Bank จะเปิดให้นายจ้างในประเทศแคนาดาเข้ามาดูฐานข้อมูลผู้สมัครต่างชาติเพื่อเสนอจ้างงาน กรณีที่นายจ้างไม่สามารถหาชาวแคนาดาหรือพลเมืองในพื้นที่มาทำงานตำแหน่งที่ขาดแคลนได้
 • ผู้สมัคร Express Entry ยังใช้เวลาดำเนินการสมัครเพียงแค่ 6 เดือน หรือน้อยกว่านั้น
วิธีการสมัครสองขั้นตอนแบบใหม่สำหรับการสมัครวีซ่าถาวร
The New Two-Step Application Process for PR Applicants

สรุป

CEC Class: ประสบการณ์การทำงานในแคนาดา ในอาชีพที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ NOC TEER เหล่านี้ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป:

 • TEER 0
 • TEER 1
 • TEER 2

FSW Class: ประสบการณ์ทำงานต่างประเทศ ในอาชีพที่อยู่ใน 1 ในหมวด NOC TEER เหล่านี้:

 • TEER 0
 • TEER 1
 • TEER 2
 • TEER 3

FSTP Class: ประสบการณ์การทำงานในสายงาน Skill Trade ภายใต้กลุ่ม TEER 2 or TEER 3 เท่านั้น.

ข้อมูลอื่นๆ:

 • ทุกคนสามารถสมัครได้ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (ตรวจสอบรายการ NOC 2021 ตามเว็บไซต์ Employment and Social Development Canada หรือ ติดต่อมายังสำนักงานของ Service Links Canada)
 • ทำให้นายจ้างชาวแคนาดาสามารถค้นหาผู้สมัครที่ต้องการเพื่อรับสมัครตำแหน่งที่ว่างได้ง่ายขึ้น
 • ทำให้เปิดรับผู้ที่มีทักษะแรงงานฝีมือขั้นสูงใหม่ๆเข้ามายังประเทศแคนาดาเร็วขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเหลือเพียง 6 ถึง 8 เดือน

หากคุณสนใจสมัคร โปรดติดต่อเรา ทางบริษัทจะประเมินคุณสมบัติของท่าน เพื่อการย้ายถิ่นฐานไปเป็นแรงงานผู้มีทักษะฝีมือขั้นสูงด้วยโปรแกรมใหม่โปรแกรมนี้

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มประเมินแบบออนไลน์เบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร Express Entry (Skilled Worker) Class Immigration Visa โปรดกรอกข้อมูลที่ Express Entry Skilled Worker Assessment Form Online และกดยื่นสมัคร เมื่อทางเราได้รับข้อมูลของท่านแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ โปรดกรอกเบอร์โทรและอีเมล์ให้ครบถ้วนก่อนกดยื่นสมัคร

หรือ

ดาวน์โหลดฟอร์ม PDF ที่ - แบบประเมิน Express Entry Skilled Worker Assessment Form. กรุณากรอกรายละเอียดแล้ว แสกนเอกสารทั้งหมดส่งกลับมาที่: Immigration info@servicelinks.ca

หรือ

ส่งแฟกซ์มาที่สำนักงานประเทศไทยของเราหมายเลข +1 604 229 2951 หรือส่งมาที่สำนักงานแคนาดาหมายเลข +1 604-944-7913