ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: เว็บไซต์นี้ไม่ใช่บริษัทในเครือ คนกลาง หรือตัวแทนของรัฐบาลแคนาดา ทางเราไม่ขาย/เรียกเก็บเงินหรือจัดหาแบบฟอร์มการเข้าเมืองหรือแบบฟอร์มของรัฐบาลซึ่งมีให้ฟรีบนเว็บไซต์ IRCC เราจะคิดค่าตอบแทนจากตัวแทนทางกฎหมายสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) บริการต่างๆที่เราช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง IRCC นั้นไม่ได้มีบนเว็บไซต์หรือไม่ได้มีให้บริการในลักษณะนี้ คำแนะนำทางกฎหมายของเราสามารถทำให้กรณีการย้ายถิ่นฐานของคุณสะดวกและง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านกฎหมาของ IRPA และ IRPR

การศึกษาในแคนาดา

ด้วยบริษัท Service Links Canada (SLC) มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวและให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อประเทศแคนาดาที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญและจุดมุ่งหมายการศึกษาเล่าเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและต่อยอดในการงานและอาชีพต่อไปได้

บริษัทของเราได้เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายสถาบันในประเทศแคนาดา ซึ่งล้วนแต่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการวางแผนจากทีมงานของเรานั้นช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

บริการแนะแนวด้านการศึกษา ประกอบด้วย

การให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพและการศึกษา
 • แนะแนวการเลือกมหาวิทยาลัยและคอร์สเรียนกับสถาบันที่ได้รับการรับรอง (DLI-Designated Learning Institutions)
 • ดำเนินการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ESL และหลักสูตรอนุปริญญา/ปริญญา
 • ดำเนินการสมัครเข้าเรียนระดับหลักสูตรวุฒิบัตรปริญญาโทและระดับปริญญาตรี
การให้บริการในการย้ายถิ่นฐานสำหรับนักเรียน (Study Permit)
 • ความคิดเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี
 • โครงการช่วยเหลือการทำงานและการศึกษา
 • ขั้นตอนการขอวีซ่า เอกสาร & คำแนะนำ ในขั้นตอนดำเนินการสมัครวีซ่านักเรียน
 • ใบอนุญาตทำงาน PG Work Permit สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • การย้ายถิ่นฐานถาวรสำหรับนักเรียนต่างชาติภายใต้โปรแกรม CEC
 • การต่อใบอนุญาตการศึกษาในขณะที่คุณอยู่ในแคนาดา
 • การเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าตามเงื่อนไข: TRV (จากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน)
 • วีซ่านักเรียน Study Permit พร้อมด้วย Co-op Work Permit
 • ขอวีซ่าเพื่อกลับเข้าแคนาดาอีกครั้งหากวีซ่า S-1 ของคุณหมดอายุ
 • การเลือกโปรแกรมเรียนที่เอื้อต่อหนทางการขอวีซ่าถาวรย้ายถิ่นฐานภายใต้นโยบายของ IRCC
 • ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน Open Work Permit ให้คู่สมรส / common-law ที่ติดตามผู้สมัครหลักที่มีวีซ่านักเรียน
 • ใบอนุญาตการศึกษาสำหรับผู้เยาว์ที่อยู่ในความอุปการะของผู้สมัครที่ถือใบอนุญาตการศึกษา
 • วีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ลงคอร์สเรียนระยะสั้นน้อยกว่า 6 เดือนในแคนาดา
 • การยื่นขอให้พิจารณา Study Permit อีกครั้ง ถ้าหากผู้สมัครถูกปฏิเสธ study permit
การให้บริการอื่นๆสำหรับนักเรียน
 • การจัดหาที่พัก
 • การช่วยเหลือในการหางานชั่วคราวหรืองานประจำสำหรับนักเรียนที่มี study permit
 • การช่วยเหลือเมื่อมาเดินทางถึงแคนาดา
บริการที่ได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการจากบริษัทของเราผ่านทางมหาวิทยาลัยที่เราได้เป็นตัวแทน

 • การดำเนินการในด้านการตลาดและการสรรหานักเรียนและการจัดงานเกี่ยวกับการศึกษา
 • การเตรียมการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน
 • การเตรียมเรื่องการเดินทางและที่พักรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
สำหรับนักเรียนต่างชาติ

คุณสามารถทำแบบประเมินการขอวีซ่านักเรียนของคุณแบบออนไลน์ได้ที่ Student Visa Assessment Form.

หรือ

ดาวน์โหลดฟอร์ม PDF - Student Visa Assessment Form. - กรอกรายละเอียดและส่งอีเมล์กลับมายัง Admissions ที่ info@servicelinks.ca

หรือ

ส่งโทรสารมายังสำนักงานในไทย +1 604 229 2951 หรือ สำนักงานในแคนาดา +1 604-944-7913